​​KARARLAR


Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler,Danışman Atanması,Dersler ve Jüriler,Programı Sonlandırma,Diğer Hususlar

2014- 2015 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş...

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş işlemleri devam et

Yaz Okulu ile İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı

Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepler 25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547...

Birleşmiş Milletler Sınavı - 2014

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Ekonomik İşler, Enformasyon Sistemleri ve Teknoloji, İnsan Hakları, Kütüphane/Bilgi Yönetimi, Fotoğrafçılık, Siyasi İşler ve Radyo Yapımcılığı (Arapça, Çince, Svahili, Rusça, İspanyolca) alanlarında personel istihdam etmek ü

Lisans Öğrencileri için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, söz konusu...

2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Takvimi

16.01.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar

Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Eylül 2013 tarih ve 2877...

DGS’de Kontenjan Artışı

İlk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na ilişkin düzenlemeler 2009 yılından bu yana devam etmektedir. Önlisans programlarını tercih eden öğrenci niteliğinin ve öğrenci motivasyonunun artırılması amacıyla bazı düzenlemeler yap

Tezsiz Yüksek Lisanstan ALES’in Kaldırılması

01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2-a maddesinde 02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yapılmış olup tezsiz yüksek lisans başvurularınd

Sayfa:   1 2