KARARLAR​

DGS’de Kontenjan Artışı

İlk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na ilişkin düzenlemeler 2009 yılından bu yana devam etmektedir. Önlisans programlarını tercih eden öğrenci niteliğinin ve öğrenci motivasyonunun artırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler; 
-Tercihlerin sınavdan sonraya alınması ve tercih sayısının artırılması (2009)

-DGS için Ek yerleştirme uygulamasının başlaması (2009)

-Ön lisans-lisans eşleşmelerinin güncellenmesi (her yıl komisyon tarafından bu çalışmalar yapılmaktadır.)
2006-2007 yıllarında 48 bine düşen DGS başvuruları yeni düzenlemelerle her yıl artarak 2013 yılında 160 bine ulaşmıştır. Dikey Geçiş sınavında yapılan düzenlemelerle meslek yüksek okulları geniş kitleler nezdinde tekrar bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Açılan program ve kontenjan sayılarında artış yaşanmıştır. 2010 yılında 15.841 olan kontenjan sayısı 2013 yılında 29.730'a ulaşmıştır. DGS ile ilgili sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.