​DUYURULAR

Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun 39. bu yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Sekretaryasında 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu "Müdahale, Mücadele ve Planlama" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde konular tartışmaya açılacaktır.

- Büyük Kentsel Projeler
- Konut Sorunu
- Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat
- Enerji Yatırım Projeleri
- Ulaşım Altyapısı ve Projeler
- Kıyı Alanları ve Kullanımları
- Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları
- İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri
- Planlamaya Katılım
- Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler
- Afetler ve Planlama
- Göç ve Planlama Politikaları
- Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet
- Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik

Söz konusu Kolokyum hakkında detaylı bilgilere http://www.spo.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.